Ảnh Mở rộng của AI Outpainting: Mở rộng Tầm nhìn của Bạn với Các Mở rộng Ảnh Sáng tạo

Khám phá Ngoài Biên của Bức ảnh với AI Outpainting Image: Mở rộng hình ảnh trực tuyến của bạn một cách liền mạch bằng AI tạo sinh tiên tiến, đảm bảo duy trì hình ảnh chất lượng cao trên tất cả tỷ lệ hình ảnh.

Vui lòng nhấp hoặc kéo hình ảnh để tải lên.
Hướng mở rộng
Mở rộng lên đến 200 pixel mỗi lần
100K+ Người Dùng
300K+ Hình Ảnh Trình diễn
Trước Khi Mở rộng
Sau Khi Mở rộng

Miễn phí Trình diễn Trí tuệ Nhân tạo

Bắt đầu miễn phí với bộ mở rộng AI. Mở rộng 3 hình ảnh đầu tiên của bạn mà không mất phí.

Trí tuệ AI hiểu bối cảnh

AI phân tích ngữ cảnh hình ảnh của bạn và mở rộng nó để có kết quả luôn làm cho người nhìn tin rằng nó thực tế.

Mở Rộng Lại

Kết quả Mở rộng có thể được mở rộng lặp đi lặp lại, cho phép cải thiện liên tục

Bảo tàng Trình diễn Trí tuệ Nhân tạo

Duyệt qua các ví dụ tuyệt vời về trí tuệ nhân tạo trong việc mở rộng tác phẩm nghệ thuật không giới hạn.

Mỗi tác phẩm trong bảo tàng của chúng tôi thể hiện sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong việc biến đổi và nâng cao dự án sáng tạo.

Câu hỏi Thường gặp

AI Outpainting là gì?

AI Outpainting là một trang web sử dụng công nghệ AI tiên tiến để mở rộng và cải thiện hình ảnh được người dùng tải lên. Nó có thể mở rộng nội dung của hình ảnh theo bốn hướng (lên, xuống, trái, phải), trong khi giữ nguyên phong cách ban đầu của hình ảnh. Nó còn có khả năng tăng kích thước pixel của các hình ảnh và mở rộng đồng thời đến bốn hình ảnh.

AI Outpainting hoạt động như thế nào?

AI Outpainting sử dụng các thuật toán AI cắt lẻ tinh vi để phân tích các hình ảnh được tải lên và tạo ra nội dung bổ sung dựa trên dữ liệu hình ảnh hiện có. Bằng cách sử dụng một mô hình học sâu, công nghệ AI có khả năng mở rộng nội dung hình ảnh một cách liên tục mà vẫn giữ nguyên phong cách ban đầu.

AI Outpainting có thể giữ nguyên phong cách của hình ảnh gốc trong quá trình mở rộng không?

Có, AI Outpainting được thiết kế để bảo tồn phong cách của hình ảnh gốc trong suốt quá trình mở rộng. Các thuật toán AI được huấn luyện để hiểu và sao chép các đặc điểm độc đáo của hình ảnh, đảm bảo nội dung mở rộng vẫn duy trì tính nhất quán với hình ảnh ban đầu.

AI Outpainting có thể tăng kích thước pixel của một hình ảnh không?

Chắc chắn! Ngoài việc mở rộng nội dung của ảnh, AI Outpainting còn cung cấp tùy chọn tăng kích thước pixel của các hình ảnh được tải lên. Điều này cho phép người dùng cải thiện độ phân giải và chất lượng tổng thể của hình ảnh của họ.

Một lần bạn có thể mở rộng bao nhiêu hình ảnh cùng một lúc bằng AI Outpainting?

AI Outpainting cho phép người dùng mở rộng đồng thời lên đến hai hình ảnh. Tính năng mở rộng nhiều hình ảnh này giúp người dùng nâng cao một cách thuận tiện nhiều hình ảnh trong thời gian hiệu quả.

Thử Miễn Phí

Sau khi đăng nhập, bạn có thể thực hiện ba hai thử nghiệm mở rộng hình ảnh của bạn với trí tuệ nhân tạo

Vui lòng nhấp hoặc kéo hình ảnh để tải lên.
Hướng mở rộng
Mở rộng lên đến 200 pixel mỗi lần